اثير زميني

اثير زميني

به مناسبت 4 خرداد سالروز شهادت حنيف راهگشا و يارانش

 

ياران آفتاب

گل واژه هاي سحر

همه جاودان  طلوع

 

 

هرگز گمان نبرده ام كه مرده ايد

چونان كه ابر به دريا

دريا به ابر

شما از اوج آسمان شرف

 بر دلهاي زميني باريده ايد

و بذري كه كاشتيد

اينك جنگلي رويان  است

 

شما در رگان زندگي

جاري  گشته ‌ايد

و در تپش قلبي  كه در هر ظلام

فرياد هميشه بيدار است

نام بلندتان

بر ستيغ آفتاب آزادي نمايان است

 

اي همه طلوع جاودان

عشق بي غروب

در آخرين دم

در آخرين وداع

 عشق اثير آسماني را

بر قلب زندگان راه نشانديد

كه در روشني راه

رفتند و مي روند

از ديروز به امروز

از امروز به فردا

بگذار گمان برندكه مرده ايد!

آنان كه به گور مي روند

مي بينند كه شمايان

در هزاران

زنده ايد

 

م.مشيري( رهنورد)

 

  

template Joomla