مقالات

جهاني دگر

امتیاز کاربران


 وضعيت تحول جهاني
 ديروز دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه نسل بشر در تهديد اپيدمي ويروس كرونا قرار دارد .
 ديگر آن  جهاني ، در غوغاي كه از گسترش اين ويروس در جهان به وجود آمده به نظر مي رسد كه جهان بعد از اين  ويروس نخواهد بود كه قبل از گسترش ويروس بوده است.
 تهديد جهاني اين اپيدمي نشان داد كه جوامع بشري عنصري تفكيك ناپذير از يك خانواده انساني بر روي خاك كره زمين هستند .  خانواده ايي  مطرود و تنها كه  در و به خود مي پيچد و ايندواليسم و فردگرايي ويژگي پيرو جوانش شده است.
 خانواده ايي كه تنها نه با بكارگيري انديشه و  نگرش خود بلكه  با زور يك ويروس و اپيدمي جهاني و مرگ و مير و مريضي  دارد به خود مي آيد. ويروسي كه هم  فقير را مي كشد و  هم غني را .
ويروسي كه نه تنها از ديوارهاي نازك فقرا بلكه از دروازه هاي  قطور كاخها نيز عبور مي كند و ثروت نيز چاره يي در عافيتش  نيست.
ويروسي كه در عصر جهاني نهايت  سلطه سرمايه داري  و سقوط نظامهاي سوسياليستي سر برآورده تا طرح جهاني نو را رقم  زند.
ويروسي كه  علم را جانشين خرافات و مذهب سنتي  مي كند .به اين صورت مراكز مذهبي ديگر شفابخشي و كارآمدي خود را از  دست خواهند داد و مراكز عملي جانشين آن خواهند شد.
ويروسي كه زندگي اجتماعي را بر مبناي اصول علم و  بهداشت پايه ريزي مي كند و اين پايه همان ويژگي عصر رنسانس در  اروپا بود.
 ويروسي كه عاقبت سود از سرمايه را جمعي و صنعت را در خدمت بشر و نه براي استثمارش قرار خواهد داد.
ويروسي كه به انسان ياداور مي شود كه بني آدم اعضاي يك پيكرند وچو عضوي بدرد آورد روزگار  بايستي دگر عضوها خودشان را مصون نبيندو به كمك عضو آسيب ديده برخيزند. دگر ملتي در جهان باقي نخواهد ماند كه در چارچوب جغرافيايي  خود سنگ سينه  منافع خود را به سينه بزند  .راه براي ايجاد  حكومت جهاني  نيز هموار شده است.

ادامه مطلب...

بردباري يعني چه؟ چه كسي بردبار است؟

امتیاز کاربران

ترجمه شده از سايت
diezeitbruecke.de
بعضي ها مي گويند تحمل كردن! چه واژه مسخره يي است اين! تحمل كردن ربطي به احترام گذاشتن ندارد. تحمل كردن در رابطه با مقام انسان يك ناسزاست. حتي در ويكي پدييا، بردباري را مترادف تحمل كردن معني كرده است. آن چيزي كه من در مورد بردباري مي فهمم چنين است. ( البته اين يك برداشت شخصي از اين واژه است).
بردباري برابر با احترام است. احترام متقابل براي همنوع خود.

ادامه مطلب...

”پيام عاشورا”

امتیاز کاربران

 

به وقايعي كه تحت عنوان عاشورا مي شناسيم مي‌توان از زواياي مختلفي نگاه كرد. آنرا يك حماسه ناميد يا يك واقعه.  مي‌شود با ديدگاه مذهبي- يعني اعتقاد به اينكه منشا هستي نيرويي است كه ما آنرا خدا مي‌نامميم- به آن نگاه كرد يا با ديدگاه لايئك و حتي ضد مذهب  كه منشا حيات را تحول خودبخوي عناصر شيمايي  مي دانند

ادامه مطلب...

”پيام عاشورا”

امتیاز کاربران

 

به وقايعي كه تحت عنوان عاشورا مي شناسيم مي‌توان از زواياي مختلفي نگاه كرد. آنرا يك حماسه ناميد يا يك واقعه.  مي‌شود با ديدگاه مذهبي- يعني اعتقاد به اينكه منشا هستي نيرويي است كه ما آنرا خدا مي‌ناميم- به آن نگاه كرد يا با ديدگاه لايئك و حتي ضد مذهب  كه منشا حيات را تحول خودبخوي عناصر شيميايي  مي داند

ادامه مطلب...

سقوط ديكتاتور و بوي بهار عربي در جوار مرزهاي ايران

امتیاز کاربران

 

 

 

 

 

در حالي نوري المالكي ديكتاتور دستنشانده رژيم آخوندي در عراق  تمامي اسباب كار را براي  دور سوم نخست وزيريش آماده كرده بود، سرنگون شد.

او  بعد از  تقلبات نجومي مدل آخوندي و پر كردن صندوقهاي راي  با آراي جعلي،    جبهه اش بيشتري كرسي پارلمان عراق را بدست آورده بود و براي داشتن اكثريت مجلس هم مشكل جدي نداشت. يا نمايندگان را خريده يا تهديد به مرگ كرده بود و در نهايت اكثريت نمايندگان را پشت خود آورده بود.

ادامه مطلب...

template Joomla