آلمان : انتخابات حياتي

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

آلمان : انتخابات حياتي

لاشت مرد ميدان  مركل!

 

  از ميان خاكستر  و تله هاي ويران شده  جنگ دوم جهاني  در ژوئن سال 1945  حزبي تاسيس گرديد كه زمام هدايت  جهموري نظام فدرالي آلمان  را  در اكثر سالهاي بعد از جنگ به عهده گرفت.

اولين صدراعظم بعد از جنگ جهاني دوم  از اين حزب بود.  حزبي كه هم خود را دموكرات و هم با ارزشهاي مسحيت مي ناميد. حزب دموكرات مسيحي(س. د. او).

در آيالت بايرن در  همان سال اما  چند ماه ديرتر حزب اتحاديه دموكرات مسيحي تاسيس( س. اس. او) شد.

با ايجاد اتحاديه متشكل از اين دو حزب،  قرار بر اين شد كه  حزب دموكرات مسيحي در همه ايالتها  به جز در ايالت بايرن فعاليت كند و حزب اتحاديه  دموكرات مسيحي فقط در ايالت بايرن بماند.

 كونراد ادانائر  اولين صدر اعظم بعد از دوران جنگ جهاني از اين حزب   بود. او سال 1949 با ائتلاف با حزب ليبرال[m1]  هدايت   اولين دولت فدرال را  به عهده گرفت و مسئوال ايجاد سيستم سياسي در آلمان شد كه از دوران سلطه فاشيسم هيتلري هر چه بيشتر فاصله داشته باشد. كشوري كه طي دو جنگ جهاني دنيا را به آتش خون و ويراني كشانده بود .

 

 نيروي متفقين 4 سال را صرف نوشتن و اصلاح قانون اساسي كرده بودند كه خطر شروع جنگي ديگر را توسط آلمان از بين  ببرند. به اين صورت مترقي ترين قانون اساسي در ميان همه كشورهاي جهان  براي  آلمان نوشته و سپس توسط مجلس موسسان آلمان تصويب شد.

 ائتلاف  احزاب مسيحي  تا كنون مقام صدر اعظمي  در اكثر انتخابات بعد از جنگ بعهده داشته است. از سال 1949 تا 1963 كنراد آدانائر  صدراعظم بود و هملوت كل  صدر اعظمي بود كه در دوران او اتحاد دو آلمان تحقق پيدا كرد. او به نام پدر ملت آلمان شناخته مي شود.

جانشين هملوت كل  زني از شرق بود. انجلا مركل  دختري  از شرق. متولد هامبورگ ولي بزرگ شده در آلمان شرقي. پدرش كشيش بود.

او از سال 2000 تا كنون قدرتمندترين زن جهان بوده و از سال 2005 تا كنون  صدر اعظم  بوده است. او هميشه به عنوان محبوبترين شخصيت سياسي در آلمان بوده است.

با انتخاب آرمين لاشت به عنوان رئيس حزب دموكرات مسيحي آلمان سنت 16 ساله انجلا مركل  تا حدود زيادي حفظ شد. هر چند  كه درصد محبوبت لاشت در رده هاي ته جدول محبوبيت قرار دارد.  اما او مي گويد كه ورق را برخواهد گرداند.

 تحول بزرگي كه در ماه اخير صورت گرفت  آنهم در جدال كانديدهاي صدراعظمي  در انتخابات ماه سپتامبر.   لاشت توانست  زودر،  رئيس دولت  ايالت قدرتمند  بايرن   و  رقيب قدرتمند و بسيار محبوبتر از خود را   بزير بكشد و خود كانديدهاي  صدر اعظمي دو حزب خواهر دموكرات مسيحي  و اتحاديه سوسيال مسيحي   شود.

 با انتخاب لاشت تعداد ي  از اعضاي حزب دموكرات مسيحي استعفا دادند  چرا كه خواهان زودر بودند.

  دعوا بر سر آينده رهبري حزب نه به اين انتخاب بلكه به قبلترش بر مي‌گشت.  دعوا رياست حزب،  دعواي اصلي بود . در نهايت بعد از وقفه بسيار در اثر اپيدمي كرونا  در ماه ژانويه2021  جلسه حزبي فدرال در جدالي نزديك بين لاشت و فريدريش مرتس در نهايت  لاشت به عنوان رئيس حزب انتخاب گرديد.

  در اين انتخابات نيز بدنه حزب بيشتر طرفدار فريدريش مرتس بود.  مرتس به عنوان رقيب اصلي  مركل  براي رياست حزب محسوب مي شد.  او رياست فراكسيون دو حزب را در  مجلس فدرال آلمان بعهده داشت، سخنراني بي همتا با شم و دانش اقتصادي بالا بود. مرتس نماينده جناح راست و طبقه بالا و سرمايه داران محسوب مي‌شد.  در دعواي انجلا مركل كه متعلق به جناح چپ  و ليبرال بود با مرتس  اين مرتس بود كه بازي را  باخت و مركل صدر اعظم آلمان و سپس تبديل به محبوبترين چهره سياسي در آلمان  و از سال 2015 در جهان گرديد.

  حزب دموكرات مسيحي در دوران مركل با رهبريت  او چالشهاي  زيادي را به مبارزه طلبيد و موفق از آن رد شد. چالشهاي اقتصادي و سپس در سال 2015 سيل پناهجويان  به المان.  مركل به اتكا به قدرت اعظيم اقتصادي و قدرت سيستم اداري از پس اين بزرگترين چالش  دوران معاصر آلمان بر آمد . نام او در تاريخ به عنوان رهبري كه درهاي كشورش را به روي پناهجويان باز گرد،  ثبت شد. در بين ملتهاي جهان ديگر نام آلمان به همراه جنايتهاي دوران نازيها به ياد اورده نمي شود بلكه به نيكويي و تنها كشوري در جهان كه به كمك پناه جويان رفت .

مركل شعارهاي بسياري از احزاب  چپ را گرفت و آنها و محقق كرد.  در ضميمه محيط زيست پيشرو شد و كارخانه هاي اتمي كشورش را بست . اقتصاد آلمان را بالا برد و آلمان در اتحاديه اروپا موتور محرك اتحاديه اروپا گرديد.

با اين  وجود بعد از پذيرش بيش از يك ميليون پناهنده  و چالشهاي فرهنگي و امنيتي كه به وجود آمد، حزب دست راستي  ا اف د  شكل گرفته و بسرعت رشد كرد . بنحوي كه در همه استانها  وارد ايالت محلي شد و بين 10 تا 25 درصد آرا را به خود اختصاص داد. خطر تروريست راست در آلمان نيز رشد كرد.

در اين شرايط دوران كرونا از راه رسيد . ابتدا آلمان و سيستم بهداشتي و كنترل آن زبانزد  جهانيان گرديد ولي با شروع واكسيناسيون در جهان،  آلمان كه وابسته به خريدهاي واكسن توسط اتحاديه اروپا بود  از غافله عقب ماند و حتي واكسن توليد خودش را هم نمي‌توانست مصرف كند چرا كه اتحاديه اروپا با سرعت لاكپشتي قرارداد مي بست. به اين صورت نارضايتي عمومي به  وجود آمد. از ماه آوريل  امسال سرعت واكسن زدن در آلمان به نحو محسوسي افرايش يافته و به اين صورت موج نارضايتي هم فروكش مي كند. مركل قول داده كه تا انتخابات ماه سپتامر 2021 همه شهروندان در آلمان از امكان واكس برخوردار شوند.  او خود ديگر  بعد از چهار دوره تمايلي به  ادامه صدراعظمي نداشت و به اين صورت مبارزه بر سر شخصيتي كه به جاي اين بانوي بزرگ كه آلمان را هدايت كند شكل گرفت و در نهايت در آوريل امسال آرمين لاشت رقابت را برد.

آرمين لاشت  كيست؟

 

لاشت در سال 1961 در حومه شهر آخن در يك خانواده كاتوليك به دنيا آمد.  در حالي كه هجده سال بيشتر نداشت عضو حزب دموكرات مسيحي شد. و از سال 1994  تا سال 1998 عضو مجلس فدرال از طرف  پرجمعيتترين ايالت آلمان ، نورد راين وست فالن گرديد.

از سال 1999 تا سال 2005 نماينده پارلمان اروپا بود.

در سال 2005 وقتي حزب دموكرات مسيحي انتخابات  را  در اين  ايالت برد،  در دولت روتگرز ، وزير مهاجرت و زنان و خانواده بود. او اولين وزير مهاجرت در آلمان محسوب مي‌شود و رابطه بسيار نزديكي با خارجيان داشت.  او به سرعت به خاطر رابطه خوبش با شهروندان  خارجي «آرمين تركه« لقب گرفت.

از سال 2014 رهبر حزب در اين ايالت شد و  از سال 2017  رئيس دولت ايالت نورد راين وست فالن گرديد.

او را مي توان چهره مردانه آنجلا مركل ناميد.  او متعلق به جناح چپ و ليبرال  حزب دموكرات مسيحي است.  بسياري از راستها به شدت از او متنفر هستند.

انتخابات سپتامبر امسال براي آينده آلمان بسيار مهم است.  رقيب اصلي ديگر حزب سوسيال دموكرات (اس. پ.  د)نيست بلكه حزب سبزهاست. 

 در صورت برنده شدن حزب سبزها و تشكيل دولت دادن،   كلا  جمهوري فدرال آلمان وارد دوران ديگري خواهد شد. دوراني كه مثل قبل نخواهد بود و بسياري معتقدند كه دوران افول در آلمان  فرا خواهد رسيد.

با انتخاب شدن لاشت اما دوران مركل ادامه خواهد يافت.  سئوال اصلي براي ملت آلمان اين است:

ادامه وضع موجود

  يا

 تحول شگرفت كه شايد به افول اين قدرت اقتصادي جهاني  منجر شود.

 

محمد مشيري

رئيس فورم براي حقوق بشر و بردباري

خبرنگار آزاد

25 آوريل 2021


 [m1]

template Joomla