مقالات

معناي سياسي رفراندم

امتیاز کاربران

 در رابطه با طرح رفراندمي كه خانم مريم رجوي رئيس جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت  داد ,يك بحث گسترده در ميان دوستان و هواداران  و منتقد ين خير خواه  مقاومت از يك سو و از سوي ديگر  دشمنان رنگ و وارنگ مقاومت  در راس همه آنها  جبهه متحد ارتجاع و مزدوران آن جريان يافته است

ادامه مطلب...

هنر چيست ؟ هنر مند كيست ؟

امتیاز کاربران

در اين هشت ماهي كه  من  بعد از 25 سال مجددا فرصت نوشتن باز يافتم و بخصوص بعد از انتشار 2 كتاب ” قصه هاي نور “ و ” به كجا نگاه كنم؟“  افتخار اينرا داشتم كه  كارهايم مورد توجه و نقد  اطرافيان آشنا و دوستاني نا آشنا  قرار بگيرد .

ادامه مطلب...

گرامي باد خاطره كلآوس فون اشتافنبرگ، شهيد راه آزادي آلمان

امتیاز کاربران

زماني كه به اشتافنيرگ  پيشنهاد شد كه مأموريت كشتن هيتلرو سران نازيها را به عهده بگيرد او بر سر دوراهي سختي قرار گرفت. با خود چنين  مي انديشيد: اگر او موفق به كشتن «پيشوا» شود، حتما  از او به عنوان يك قهرمان ياد خواهد شد  ولي اگر موفق به كشتن او نشود  و حكومت هيتلر براريكه  قدرت باقي  بماند  به اين صورت  از او به عنوان خائن در تاريخ آلمان ياد خواهد شد. او مي دانست كه در صورت ناموقق بودن نقشه كشتن هيتلر و سران نازيها نه تنها او و همه اعضاي گروه مقاومتشان در ارتش بلكه   تمامي اعضاي خانواده و فامليش نيز در معرض انتقام حكومت هيتلر قرار خواهند گرفت.

 

ادامه مطلب...

«نثر تلفيقي( سپيد) چيست؟»

امتیاز کاربران

«نثر تلفيقي( سپيد) چيست؟»

اصولا سبك تلفيقي ( سپيد)  آميخته‌اي از شعر و نثر ريتميك و آهنگ دار است  كه در ادبيات كنوني جهان  به‌عنوان سبك مدرن  ناميده مي‌شود. شايد عنوان  تلفيقي  بيانگر محتواي اين سبك به‌طور دقيق  نباشد  چون  اين متن تلفيق شعر و نثر در كادر  كلاسيك آن نيست  بلكه نثر و شعر مكمل يكديگرند  و جدا از هم نيستند و در هم و با همنند.

 اما   چرا سپيد؟

ادامه مطلب...

فاشيسم مذهبي

امتیاز کاربران

فاشيسم مذهبي

روزچهارشنبه 13 مهرجرج بوش رئيس جمهور آمريكا براي اولين بار در سخنرانيش ازعبارت   «فاشيسم مذهبي»  نام برد  او  در ادامه صحبتهاي خود گفت «ما با يك ايدئولوژي راديكال مواجه هستيم كه همة كشورها را قصد دارد به بردگي بكشاند  و اين خطري جهاني محسوب مي شود» (سي. ان. ان 13 مهر 84.) اين در حالي بود  كه مقاومت ايران قريب ربع قرن است  كه  مستمر رژيم بنيادگراي آخوندي را با ويژگي فاشيسم مذهبي مي نامند ولي  اين اولين بار بود كه يك دولتمرد خارجي نيز از اين واژه استفاده كرد.

ادامه مطلب...

template Joomla