مقالات

سقوط ديكتاتور و بوي بهار عربي در جوار مرزهاي ايران

امتیاز کاربران

 

 

 

 

 

در حالي نوري المالكي ديكتاتور دستنشانده رژيم آخوندي در عراق  تمامي اسباب كار را براي  دور سوم نخست وزيريش آماده كرده بود، سرنگون شد.

او  بعد از  تقلبات نجومي مدل آخوندي و پر كردن صندوقهاي راي  با آراي جعلي،    جبهه اش بيشتري كرسي پارلمان عراق را بدست آورده بود و براي داشتن اكثريت مجلس هم مشكل جدي نداشت. يا نمايندگان را خريده يا تهديد به مرگ كرده بود و در نهايت اكثريت نمايندگان را پشت خود آورده بود.

ادامه مطلب...

مالكي بماند ، عراق نمي ماند

امتیاز کاربران

 

 

 

 

 

مالكي  بماند ، عراق نمي ماند

روزجمعه  4.7 2014  نوري  ال مالكي اعلام كرد كه  قصد دارد در قدرت باقي بماند.  اين بر اساس خواسته  ملاها در ايران و  همچنين بشار اسد  در سوريه مي باشد ولي  با واقعيت موجود  و  روابط سياسي  در عراق جور در نمي آيد.  چيزي كه امروز در عراق  اتفاق  مي افتد چيزي جز  نتيجه  رفتار سياسي نوري مالكي در عراق نيست. مالكي  در تمامي سالهاي  قدرتش دو كار را بجد پيش برد.

سركوبي سني ها

نابودي  و سركوبي  اپوزيسيون ايراني  ساكن عراق

ادامه مطلب...

آيا جنگ در عراق ترور است يا مقاومت مردمي؟

امتیاز کاربران

 

ديگر آدم در رابطه با عراق    فقط در مورد  ماشينهاي  انفجاري  كه با آنها  انسانهاي بيگناه كشته مي شوند نمي شنود.  آدم در مورد بمبهايي مي شنود كه با آنها  دولت  نوري المالكي  شهروندان   دو شهر فلوجه و  رمادي را مي كشد.

ادامه مطلب...

تلاش براي خود را مهربان جلو دادن و موضوع حقوق بشر در ايران

امتیاز کاربران

توافق  غرب با رژيم ملاها در ايران در مورد  برنامه اتميش كساني را  مجددا به حركت دراورده است. نمايندهاي  اقتصادي آلمان مستمر دارند از ايران ديدار مي كنند.  يك هيئت  بالغ با 100 نماينده مهم اقتصادي از فرانسه در اين هفته در ايران  بود.

همه اينها ربط دارد به تجارت با يك كشور و دولتي كه  يك ركود صعودي داشته است. ركود اعدام و تعقيب اقليتها  در ايران.  بقيه چيزها هم روي به نزول بوده اند.  استاندارد زندگي  بسيار افت كرده است.

ادامه مطلب...

جنگ آزادي از دوردست

امتیاز کاربران

 

 

 

نورد وست سايتونگ

24.12.2013

در تبعيد

جنگ آزادي از دوردست

 

 
   


طوري كه يك  فيزيوتراپ زن از شهر فارل براي تغييرات سياسي در ايران تلاش مي كند

28سال است كه فريده بهمني  ديگر در ميهنش ايران نيست. در حال حاضر  او بطور مستمر در  برلين تظاهرات مي كند

از كارستن  گروگمن

ادامه مطلب...

template Joomla