”پيام عاشورا”

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

به وقايعي كه تحت عنوان عاشورا مي شناسيم مي‌توان از زواياي مختلفي نگاه كرد. آنرا يك حماسه ناميد يا يك واقعه.  مي‌شود با ديدگاه مذهبي- يعني اعتقاد به اينكه منشا هستي نيرويي است كه ما آنرا خدا مي‌نامميم- به آن نگاه كرد يا با ديدگاه لايئك و حتي ضد مذهب  كه منشا حيات را تحول خودبخوي عناصر شيمايي  مي دانند

 ‌اما با هر ديدگاه و نظرگاهي به وقايع عاشورا بنگريم،   نمي‌توان پيام آنرا منكر شد.  پيام حسين يك چيز بيش نبود: مبارزه با ديكتاتوري و ظلم.

 اين پيام بود كه عاشورا را حماسه  هميشه زنده در تاريخ نگه داشته است.

 در قرن بيست يكم و جناياتي كه تحت نام دين اسلام صورت مي گيرد  خود نشان دهنده حقانيت جنبش عاشورا بود.

البته كه ديكتاتورها سعي دارند كه مذهب را در اختيار خود قرار دهند كه اعمال سياهشان را به نام و به خواست خدا انجام دهند.  يزيد خود را امير المومنين مي‌ناميد و شمر  خود يك آخوند و امام جماعت  مسجد بيش نبود.  او به اسم دين سر از بدن امام حسين جدا كرد. چندي پيش لاريجاني سر دژخيم دستگاه قضايي رژيم نيز مي گفت اينها قوانين دين اسلام است كه ما انجام مي دهيم و به كسي ربط ندارد...

بايد گفت بيچاره دين  كه امثال يزيد و خميني و خامنه يي خلافاي آن هستند.

 اصل دعوا امام حسين نيز با يزيد  تن ندادن او و خاندانش به اين ديكتاتور فاسد بود. اين پيام را حسين در اخرين لحظات حيات فرياد كشيد: ”اگر دين نداريد  حداقل آزاده باشيد”  . شعار دسته 72 نفره حسين هيهات مني ظله بود  يعني مرگ بر ذلت و خواري كه همان تن دادن به حاكميت ديكتاتوريست مرجع است.  امروز هم در مرام نشآت گرفته  از او  و هم در افكار سياه  خليفه حكومت اسلامي، البغدادي،دين توجيه كننده قتل و جنايت و نقض حقوق بشر بيش نيست. فرقي ندارد چه  مدلي.  سني يا شيعي. هر دو مرام به‌دنبال خلافت اسلامي بر همه كشورهاي مسلمان  هستند. آخوندهاي خميني صفت آنرا تحت حاكميت شيعه مي‌خواهند،  داعش آنرا تحت حاكميت خليفه سني ها ولي در ريشه  و مرام  بواقع  كه هر دو يكسان هستند. جنايات داعش را آخوندها در ايران بيش از 35 سال است  كه دارند مي كنند.  تنها عرض چند ماه آخوندها  در  سال 67 تحت نام دين 30 هزار انسان دربند را بجرم مخالفت با ولي امر مسلمين اعدام كردند. تجاوز به عنف. كشتن زير شكنجه و اعدام و شيوهاي وحشيانه بازجويي هماني است كه امروز ما درفيلمهاي كشتار داعش شاهد هستيم. 

 آيا اين جنايات مي‌توانند پيام حماسه عاشورا را  بپوشانند؟  اساسا جنبش امام حسين در وهله اول عليه همين خميني و البغداديهاي عصر خودش بود.  تابلو عاشور جاي هيچ ابهامي باقي نمي‌گذارد.  امام در مسير رو به قتلگاه بارها به همراهان خود خطرات را برشمرد و از آنها خواست كه بروند. بسياري هم رفتند ولي آنكه ماند خود يك پيام اور براي نسلهاي بعدي و براي همه انقلابيون و آزاديخواهان  شد. در وراي همه رشادتها و خلق با شكوهترين حماسه ها  هر شهيدي در روز عاشورا جاي خودرا در تابلوي زيبايي كه امام حسين رسم كرد داشت.   تك تك شهادتهاي روز عاشورا پيام خاص خود را دارند. از شهادت عباس،  پرچمدار حسين تا  حيبب ابن مظاهر  با هشت اندي سن تا علي اصغر چند ماهه و حر سرداري كه ابتدا راه را به امام حسين بسته بود و بعد در يك تحول انساني اولين شهيد عاشورا شد.   و در انتها شهادت خود امام حسين. آري اين خون در تاريخ روان شد و با خود پيامش را برد. با هر دستي كه عليه ظلم و ديكتاتوري برخاست بود و با هر قدمي كه عليه ديكتاتور بخصوص از نوع مذهبي  آن  برداشته  شد و  با هر قلمي كه براي آزادي نوشت همراه بود. آري پيام امام حسين و جنبش عاشورا  يك چيز بيش  نبود و نيست

مبارزه با ظلم و استبداد با هر بها

پس با هر عقيده و مرامي  عاشورا را گرامي داريم و به خالق آن درود بفرستيم

م.مشيري( رهنورد

جهارم نوامبر 2014

 

template Joomla