تجمع جامعه ايرانيان در برلين در مقابل وزارت خارجه آلمان

تجمع جامعه ايرانيان در برلين در مقابل وزارت خارجه آلمان

 

جامعه ايرانيان در تبعيد دولت آلمان را فرا مي خواند كه رابطه ديپلوماتيك خود را با رژيم قرون وسطايي آخوندي  قطع نمايد.

جامعه ايرانيان در تبعد   در  برلين از تصميم دولت كانادا مبني بر قطع رابطه ديپلوماتيك با رژيم جنايتكار آخوندي در ايران استقبال مي كند و از دولت و وزارت خارجه آلمان مي خواهد كه از اين تصميم بجاي  دولت كانادا پيروي كند.

 

بر هيچكس پوشيده نيست كه سفارت آخوندها در برلين يك مركز جاسوسي در آلمان و در كل اروپا است و بر اساس گزارش اداره حراست از قانون اساسي  يكي از وظايف اين مركز جاسوسي  مراقبت و جاسوسي كردن   اپوزسيون رژيم در خارج از كشور  بخصوص هواداران مقاومت مي باشد. سفير اين رژيم تروريست  بنام شيخ  عطار يك عامل دستگاه اطلاعاتي و جاسوسي اين رژيم محسوب مي شود.

به درستي وزير خارجه كانادا اعلام كرد كه اين رژيم سركوبگر  يك خطر عاجل جهاني محسوب مي شود. رژيمي كه با همه توان با كمك به رژيم ديكتاتوري بشار اسد در سوريه  در قتل و كشتار مردم بيگناه سوريه شريك است.

رژيمي كه ناقض اصلي ترين حقوق انساني و مدني در ايران است

رژيمي كه عامل گسترش تروريسم در جهان است

رژيمي كه با ماجراجويي اتمي  امنيت دنيا را به خطر  مي اندازد

داستان ترورهاي اين رژيم در آلمان در خود همين برلين براي ما مشخص است. جان و امنيت ما و خانواده مان در ايران در اثر فعالتيهاي جاسوسان اين رژيم در خطر است. لذا از دولت آلمان بجد مي خواهم  با رژيم تروريستي ملاها قطع رابطه دپيلوماتيك و اقتصادي كند .

جامعه ايرانيان در تبعيد در برلين

template Joomla