آب و فاضلاب سراسر ليبرتي را فرا گرفت و ساكنان خواهان بازگشت به اشرف شدند

وضعيت زندگي در زندان ليبرتي هر روز بدتر مي شود. بعد از شهادت مجاهد قهرمان بهروز رحيميان بعلت عدم رسيدگيهاي پزشكي امروز ليبرتي را فاضلاب و آب  باران فرا گرفت. ساكنان خواهان بازگشت به اشرف شدند

اطلاعيه دفتر شوراي ملي مقاومت ايران

 

 

ليبرتي- شماره 62

آب و فاضلاب سراسر ليبرتي را فرا گرفت و ساكنان خواهان بازگشت به اشرف شدند

 

به‌دنبال بارندگيهاي شب و روز گذشته (سه شنبه 5ديماه) آب و فاضلاب سراسر كمپ ليبرتي را فرا گرفته است و رفت و آمد در درون كمپ تقريباً غيرممكن شده است. بالا آمدن فاضلابها و پخش آن در سطح ليبرتي، همه كمپ را آلوده كرده و ساكنان را در معرض عفونت و بيماريهاي گوناگون قرار داده است.

جمع شدن آب در سطح كمپ و بالا آمدن فاضلاب ناشي از دو عامل است. اول، خرابي و نارسايي زير ساختها كه از روز اول ساكنان، آن را بارها و بارها با مقامات ملل متحد و نماينده ويژه در ميان گذاشته اند و هيچيك از قولهاي مكتوب و شفاهي مارتين كوبلر عملي نشده است.

كوبلر در اطلاعيه 11بهمن1390 (31 ژانويه2012) اعلام كرد كه ليبرتي با استانداردهاي انساندوستانه انطباق دارد و زيرساختهاي آن براي استقرار ساكنان اشرف كفايت مي‌كند. اين يك دروغ بزرگ براي بي‌خانمان كردن اجباري ساكنان اشرف بود.

عامل دوم، تي والهاي بلندي است كه به منظور زندان سازي دور تا دور ليبرتي كشيده شده است و باعث جمع شدن آب در درون كمپ مي‌شود.

جلوگيري دولت عراق از انتقال خودروهاي تأسيساتي امكان جمع‌آوري آب از سطح كمپ و ممانعت از انتقال خودروهاي مسافري امكان رفت و آمد در كمپ را به صفر رسانده است.

شرايط جوي و وضعيت زيرساختها در ليبرتي در حاليست كه ساكنان اجازه نيافته اند جز اندكي از بخاريها و شوفاژهاي برقي و ژنراتورهايشان را به ليبرتي منتقل كنند چيزي كه شرايط زيستي را براي ساكنان مضاعف كرده است.

ساكنان ليبرتي با قويترين اعتراض نسبت به بي‌خانمانسازي اجباري ساكنان و با توجه به اشكالات بنيادي زير ساختهاي ليبرتي كه آن را غيرقابل سكني مي كند، خواستار بازگشت فوري به اشرف هستند.

مقاومت ايران به دبيركل ملل متحد فرا خوان مي‌دهد  بلادرنگ براي جلوگيري از اپيدمي و بهبود وضعيت ساكنان كه در بيانيه 23آذرماه (13دسامبر2012) كميسارياي عالي پناهندگان مورد تأكيد قرار گرفته است، براي انتقال ساكنان به اشرف دست به كار شود.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

 

6دي 1391(26 دسامبر2012)

template Joomla