شهادت معصومانه نوگلي ديگر از جوانان ايران

دژخيمان آخوندي بار ديگر  يك جوان 27 ساله   را زير شكنجه در زندان به قتل رساندند.

كرامت الله زارعيان   دانشجوي دانشگاه تهران بو،د. او يكماه تحت شديدترين شكنجه ها قرار گرفته  بود.

از اطلاعيه  دفتر شور اي ملي مقاومت 25 ديماه

1391

اين سومين زنداني است كه به دنبال ستار بهشتي و جميل سويدي، طي يك ماه تحت شكنجه به قتل مي‌رسد و خبر آن به بيرون درز مي‌كند. بسياري از زندانيان سياسي در شكنجه گاهها و خانه‌هاي امن سر به نيست مي شوند و هرگز خبري از آنها به بيرون درز نمي كند.

كرامت الله زارعيان كه به خاطر فعاليتهاي سياسي اش پيش از اين سه بار دستگير شده بود و همواره تحت تعقيب قرار داشت روز 5آذرماه، مفقود شد. دژخيمان پس از آن كه او را زير شكنجه به قتل رساندند پيكرش را در وان حمام خانه اش در نظام آباد تهران گذاشته و براي از بين بردن آثار شكنجه، آب جوش بر روي او باز كردند. پيكر او بر اثر عفونت متلاشي و تكه تكه شده و به نحو فجيعي تغيير شكل داده بود. دژخيمان در 9 آذر 91 به خانواده اش اطلاع دادند كه به خاطر حادثه يي كه براي كرامت الله پيش آمده از جهرم به تهران بروند. آنها در تهران با صحنه هولناك جسد متلاشي شده فرزندشان مواجه شدند. مأموران اطلاعات آخوندي به خانواده وي گفته اند كه او چون به «رهبر» توهين كرده بود تنبيه فيزيكي شده است.

كرامت الله زارعيان از بدو ورود به دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران در سال 82 به فعاليتهاي اعتراضي پرداخت. براي اولين بار در سال 85بازداشت شد. در 16آذر 88 بارديگر بازداشت و به اردوگاه مرگ كهريزك منتقل شد و تحت رذيلانه ترين شكنجه ها قرار گرفت و پس از آن به زندان اوين منتقل شد. او بعد از آزادی همواره تحت فشار و تعقیب بود و از دانشگاه اخراج شد. او براي سومين بار در بهمن ماه 1389 دستگیر شد و تحت وحشيانه ترين شكنجه ها قرار گرفت.

مقاومت ايران از جامعه جهاني و مراجع بين المللي ذيربط مي‌خواهد اين جنايت سبعانه را محكوم نمايند و شوراي امنيت ملل متحد را به تشكيل يك هيأت بين المللي براي تحقيق پيرامون وضعيت زندانيان سياسي به‌ويژه قتل زندانيان زير شكنجه فرا مي خواند و خواستار ارجاع پرونده نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران به شوراي امنيت و اتخاذ تصميمات قاطع و لازم الاجرا براي توقف اين روند جنايت بار و ضدانساني است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

25 ديماه 1391(14ژانويه2013)

template Joomla