متن مصاحبه اتو برنهارد با تلويزيون برلين

متن مصاحبه اتو برنهارد با تلويزيون برلين

زمان جمعه صبح  و هر روز تا دوشنبه تكرار شده است.

مجري:

آنها سالهاست كه براي حقوق بشر و دموكراسي و تغيير در ايران مبارزه مي كنند. اتو برنهارد عضو كميته همبستگي براي يك ايران آزاد است.  كميته داس اف اي  يك سازمان ملي و بين المللي غير دولتي است و در سال 2006 توسط انگريت هولتس هوتر نماينده مجلس از حزب سوسيال دموكرات تاسيس شد. از سال 2011  رئيس اين كميته نماينده سابق مجلس آلمان و سخنگوي مالي حزب دموكرات مسيحي  كه در حال حاضر بعنوان مشاور صاحبان كار مشغول كار است،  يعني اتوبرنهاد مي باشد. ابتدا به آقاي  اتوبرنهاد خير مقدم مي گويم.

 

اتوبرنهارد: صبح به خير

مجري: ابتدا من در مورد كار كميته سئوال مي كنم چرا كه بسياري از بيندگان ما مطمئنا در مورد اين كميته و كار آن هيچ اطلاعي ندارند. بطور خلاصه خواهش مي كنم توضيح دهيد كه فعاليت شما در چه زمينه يي است و كجا شما عمل مي كنيد؟

برنهاد: شما مي دانيد كه در بسياري از كشورهاي اين جهان حقوق بشر پايمال مي شود. سال 2006 بخصوص بسيار بد بود در ايران. از اين نظر  بسياري از نمايندگان مجلس آلمان  از همه فراكسيونها و نمايندگان سازمانهاي حقوق بشر دور هم نشستند. اولين وظيفه ما تلاش براي حدود 3400 تن از اپوزسيون ايراني بود. كه در يك منطقه محصور شده در  عراق كه بنام اشرف ناميده مي شود، بود. در اين ميان آنها در كمپ ليبرتي بسر مي برند كه آنجا نيز در عراق واقع شده است.  آنها در آنجا تحت شرايط اسفناك بسر مي بردند. و حق آزادي آنها بطور مستمر نقض مي شود. ما براي آنها تلاش كرديم . البته شايد مثل يك موزيك در يك محل باشد ولي ما موفق شديم كه نظر انظار عمومي را به اين مساله جلب  كنيم و اينكه آنها به يك منطقه در نزديكي فرودگاه بغداد  مستقر شدند.كه براي رفتن به كشور ثالت مطمئن  آماده شوند.

مجري: يعني ديگر آنها در اشرف نيستند؟

برنهارد: خير  آنها در اشرف نيستند. آنها به يك پادگان قديمي آمريكايي برده شدند كه شرايط زندگي در آنجا بدتر از اشرف است. ولي در هر صورت آنها نزديك فرودگاه هستند و به اين صورت مي توانند ماموران كشورهايي كه مي خواهند اوراقشان را چك كنند  اينكار را انجام دهند. ماموران آلماني نيز آنجا بوده اند.  كه آنها اين پروسه را انجام دادند كه از اين 3000 تن حدود 300 نفر  هستند كه شرايط اين را دارند كه در آلمان حق پناهندگي داشته باشند. و ما براي اينكار فعال هستيم

مجري: يعني ابتدا اين بجاجايي كاري مطمئتر بنظر مي رسيد  از محل قبلي شان؟

برنهارد: بله براي اينكه آنها  را به هدفشان براي رفتن به كشور ثالث نزديكتر مي كرد. ولي شرايط زندگي در اين تاسيسات كه بصورت تنز آزادي نام دارد بسيار بدتر از كمپ اشرف است . ولي مي توان گفت براي  اينكه از آنجا خارج شويم يك قدم نزديكتر شديم.

مجري: ولي يك آلماني زير ضرب انتقاد رفت كه اين جابجايي را ترتيب داده است

برنهارد. بله. نماينده دبير كل سازمان ملل در عراق  كه كوبلر نام دارد. ساكنان معتقد هستند كه  او برايشان بقدر كافي كار نمي كند. او براي آنها كارهايي انجام داد. شايد او كارهايش را از چيزي كه واقعيت است مقداري مثبت تر عرضه مي كند. ولي مشكل اينجاست كه هيچ كدام از ما در آنجا نبوديم. از اين رو ما وابسته هستيم به اطلاعاتي كه از  طريق ساكنان و از طريق كوبلر داده مي شود . ولي چيزي را كه مي توان گفت شرايط زندگي در كمپ ليبرتي خوب نيست. اين يك پادگان براي 4 تا 5 هزار سرباز آمريكايي بود و اين براي زندگي دراز مدت اساسا مناسب نبوده است.  و ما اميدورايم كه در يكي دوسال آينده بتوانيم همه را به كشورهاي ثالت مطمئن ببريم.

مجري: اين ايرانيان در تبعيد چه آدمهايي هستند؟

برنهارد:  آنها ايرانياني بودند كه در حين جنگ بين ايران و عر اق كشور را ترك كردند چرا كه آنها مخالف ملاها بودند. يعني آنها اپوزسيون رژيم فعلي در ايران هستند. و از اين رو كه  كه رابطه خوبي بين دولتهاي ايران و عراق در حال حاضر وجود دارد  ايران باعث آن شد كه رفتار با انها مناسب نباشد. آنها مورد تهاجم قرار گرفتند. آنها كشته دادند و تحت تحريم مواد قرار گرفتند ولي بالاخره  جامعه بين المللي در نهايت اين موضوع را در دست كار خود قرار داد و ما نيز هر چند بسيار كوچك ولي توانستيم كمك كنيم.  اين مشكل دراز مدت وجود داشت. آنها در ليست گروههاي تروريستي ايالات متحده قرار داشتند. سازمان آنها شوراي ملي مقاوت ايران تحت نظارت اداره حراست قرار داشت. همه اينها پايان يافتند. هيچ اداره حراستي ديگر به آنها نظارت نمي كند. چرا كه فهميدند كه آنها تروريست نيستند. در آمريكا چند ماه پيش نيز از ليست خط خوردند و اين كار ما را ساده تر مي كند كه آنها را در آلمان بپذيريم.

مجري:  يعني شما بعنوان نماينده مجلس آلمان  سابق  داريد از نفوذتان استفاده مي كنيد كه آنها را   آلمان  بپذيرند؟

برنهارد:  ما با وزارت كشور تماس مي گيريم و با  سياستمداران فعال تماس برقرار مي سازيم.  ما با همه نماينده هاي مجلس همه احزاب رابطه بر قرار مي كنيم و سعي نمي كنيم مساله را حزبي كنيم.  ما تلاش  مي كنيم نظر آنها را به اين مشكل جلب كنيم.  و واقعا تعجب آور است كه چقدر  كم مساله حقوق بشر در ايران در افكار عمومي مطرح مي شود. چه كسي در آلمان مي داند كه در ايران در سال گذشته بيش از 600 حكم اعدام اجرا  شده است.  به اين صورت ايران در جهان رتبه اول را دارد اگر شما به نسبت جمعيت بسنجيد آنها بيش  از چين اعدام كرده اند.  مي تواند آدم تصور كند در سال گذشته 4 سنگ سار در ايران بواقع پيوسته است.  اين چه معني مي دهد مشخص است. دهها اعدام در ملاعام صورت گرفته است.  يك مورد دردناك است كه بر مي گردد به چند هفته گذشته. يك جوان 16 ساله. او حدود 35 يورو دزديده بود كه براي مادر مريضش دارو بخرد او به اعدام محكوم شد.           و اين حكم اجرا شد. نه تنها بخاطر سن كمش او بر اساس قوانين بين المللي نمي شده به مرگ محكوم شود.  و اين نشان مي دهد كه چقدر اين رژيم قصي قلب است و اين يك نمونه بود.  و متاسفانه در آلمان بسيار كم در اين مواردما   مي شنويم و همين جاست كه ما صدايمان را بلند مي كنيم.  در نهايت ما آميدوار هستيم به يك بهار ايراني.  ما اميدواريم كه روزي در ايران انتخابات آزاد برگزار شود.  و ما معقد هستيم كه اين سازمان شوراي ملي مقاومت در اين انتخابات شركت خواهد كرد.  ما براي آنها تلاش مي كنيم چرا كه آنها بصورت واضح گفته اند  كه ما خواهان جدايي دين از دولت هستيم.  اين بسيار مهم بود. گفته اند ما عليه حكم اعدام هستيم.  و ما براي كثرتگرايي هستيم و چيزي كه بسيار براي اين كشور مهم است اين است كه شوراي ملي مقاومت خواهان مساوت بين زن و مرد است. و چيزي كه در ايران اتقاق مي افتد نيز مشخص است.

مجري: آقاي برنهارد ما از شما براي توضيحاتي كه داديد تشكر مي كنيم. و براي كار اين كميته و اميدواريم كه صداتيان بيشتر منعكس شود.

برنهارد: ما براي آن تلاش خواهيم كرد

مجري : متشكرم

template Joomla