آكسيون عليه حضور صالحي تروريست در برلين

 

 

 

 

 

 

 

 

به دعوت دفتر شوراي ملي مقاومت در آلمان يك آكسيون اعتراضي  بمناسبت  حضور صالحي وزير خارجه حكومت جهل و جنايت آخوندي در برلين برگزار شد. 

”موسسه جامعه براي  سياست خارجي ”  صالحي تروريست را  براي سخنراني  و شرح مواضع رژيم آخوندي در قابل تحولات سياسي !! دعوت كرده بود.

 

ايرانيان هوادار مقاومت و جامعه سوريه هاي  مقيم برلين در  اين آكسيون شركت كردند.  شدت باران و سرما مانعي براي  اعتراض پرشور  به برگزار كنندگان اين كنفرانس نبود.  تظاهر كنندگان با سر دادن شعارهايي نظير : صالحي تروريست  بايد اخراج گردد – مرگ بر خامنه يي  مرگ بر  بشار اسد   و هو كردن كساني كه در اين كنفرانس شركت كردند خشم خود را از برگزاري كنفرانسي كه مهمانش يك تروريست شناخته شده آخوندي است را  ابراز داشتند.

اين آكسيون مورد استقبال تعداد بيشماري از رسانه هاي آلماني و  بين المللي  قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

template Joomla