سوپر جت ايران توسط فتوشاپ به پراوز در آمد

 

 

 

 

عكس قلابي

اشپگل اون لاين

سوپر جت ايران توسط فتوشاپ به پراوز در آمد

17.02

عكس الكي:  ايران با غرور زياد  يك تكنيك بالا از محصولات خود را به نمايش مي گذارد.  ولي اين باعث مضحكه اهل فن شده.  اين هواپيما نمي تواند به اين صورت كه در عكس هست پرواز كند. ايران يك عكس از يك هواپيماي  ضد رادار نشان مي دهد. چيزي كه در اين عكس مضحكه هست  : آن عكس قلابي است

.

اين يك رسوايي بيشتر براي ايران نيست. اين عكس بايد انتقاد كنندگان ايران را به سكوت در تعادل قوا وا دارد. اين عكس  جت نوع اف 313  را نشان مي دهد  كه از محصولات ايران بايد باشد در پشت عكس قله البرز با 5600 متر ارتفاع ديده مي شود. بولوگ كاران ايراني افشا  كردند كه  اين عكس تقلبي است.  سايت خبرگزاري رسمي ايران  در خوزستان اين عكس را منتشر كرده  كه عكس هواپيما توسط فتوشاپ  بر روي تصوير كوه منتاژ شده است.

بولوگ كران تشخيص دادند كه اين همان عكسي است كه در موقع نمايش اوليه ( ماكت روي زمين) نشان داده شده  كه همان مقدار نور و افكت را دارد مثل همان اولي . حتي قله نيز از عكسهاي ذخيره شده بيرون آمده است. افراد حرفه يي تشخيص مي دهند كه اين عكس   از يك سايت بر روي يك صفحه كامپيوتري ذخيره شده است.

اين هواپيما بسيار توسط تلويزيون ايران مورد ستايش قرار گرفته است. ولي متخصصين بين المللي گفتند كه كمتر قابل تصور است كه اين هواپيما قابليت پرواز داشته باشد.  متخصين نظامي اما خيلي روك و پوست كنده گفتند كه اين هواپيما ” سوپر مدرن” يك آهن قراضه بيش نيست.

در جان رد متخصص  پراز مي گويد كه  در كابين كابل كشي و  رادار قابل رويت نيست. وسايل و دستگاههاي پراوز تكميل نيستند.  سايت نظامي اوياشنيت مي گويد در اين هواپيما فلز تيتان استفاده نشده است. و با پلاستيك كار شده است. رد با تمسخر مي گويد اين يك هواپيمايي مي تواند  باشد( اسباب بازي) كه از راه دور شايد بشود آنرا هدايت كرد.

ايران قهرمان عكسهاي فتوشاپي است.

اين براي اولين بار نيست كه ايران توسط فتوشاپ خودش را مي خواهد  صاحب تكنيك برتر جا بزند. بطور معمول ايران براي اينكه در خارج  براي خودش حيثيتي بخرد از اين نوع عكسها فتوشاپي منتشر مي كند. و هميشه نيز باعث تمسخر مي شود چرا كه هميشه اثبات مي شود كه اين عسكها قلابي هستند.

چند ماه قبل ايران مدعي شد كه هواپيماي بدون سرنشين فوكر ساخته است كه بطور عمودي بلند مي شود ولي واقعا اين احمقانه بود چرا كه بزودي مشخص شد كه اين عكس دزدي است و يك هواپيماي دانشگاه ژاپني  چي با را نشان مي دهد

و در جديدترين  پرواز هوايي ايران  كه ايران يك ميمون را به جو زمين فرستاد و با كلي سرو صدا ولي باز احماقه  بود كه ميموني كه به فضا رفته بود با ميموني كه به زمين پرگشته بود  تفاوت داشت. ايران سپس مدعي شده كه عكس ميمون فضا نوردي كه باز گشته اشتباهي نشان داده شده است .

 

 

 

 

template Joomla