عكسهاي تظاهرات بزرگ ايرانيان در برلين با شعار : مارتين كوبلر بايد برود

در سالگرد حماسه فروغ ايران كه 36 مجاهد خلق اشرفي به شهادت رسيدند

 

مارتين

كوبلر بايد برود

اين شعار هر ايراني ازاده است

عكسهايي از تظاهرات روز شنبه 6 آوريل در شهر برلين ميدان براندنبورگ

 

 

 

 

 

 

 


 

template Joomla