هفتاد روز اعتصاب غذا در برلين

 

 

 

 

70روز اعتصاب غذا در برلين


70 روز نبردي سخت براي آزادي

70 روز نمايش معصوميتي  در خور اشرف نشانان

70 روز قهرماني در صحنه هاي عزت و شرف يك مقاومت

در هفتادمين  روز اعتصاب غذا در برلين  اعتصاب غذا كنندگان اشرف نشان  به عزم جزم خود تا پيروزي  نهايي  تاكيد كردند


چهره ها سخن مي گويند

در برق چشمي بر گونه تكيده از لاغري

و اندامي تيغ خورده از زخم گرسنگي

پيروزي يك خلق

رقم مي خورد

با چنين قهرماناني كه

وجود  خويش را

مشعل راه  اميد ساخته ا ند


 

 

 

 

template Joomla