ميلاد حضرت عيسي مسيح، روح خدا و حلول سال نو مسيحي مبارك باد

 

 

كلمات عشق و شادباش

كلمات زيبايي هستند

و وقتي زيباتر مي شوند

كه  بيش از يكبار گفته شوند

ميلاد عيسي مسيح و حلول سال نو مسيحي

مناسبتهاي خوبي هستند

كه از اين دو كلمه باز هم استفاده شود

ميلاد حضرت عيسي مسيح، روح خدا و حلول سال نو مسيحي مبارك باد!

 

 

template Joomla