جشن بزرگ نوروزي در برلين


جشن نوروزي سال 1993 با شكوه درخور نامش” نوروز” با حضور 800 مهمان آلماني و هموطنان حامي مقاومت مردم ايران  بر گزار شد.  در اين جشن ضمن گرامي داشت مقدم بهاران،   استاد بزرگ موسيقي ايران زمين محمد  شمس جلويي پرارزش از هنر  و هنرمندان ايراني  - از جور ستم آخوندها ناگزير- در تبعيد را بنمايش گذاشت و خانم مرجان، هنرمند  ارزنده نيز به هنرنمايي پرداخت كه مورد استقبال پرشور قرار گرفت. وقتي  مرجان از رويش  ناگزير مي خواند   ياد رزمندگان آزادي مردم ايران در زندان ليبرتي  به خاطر مي آمد  و  درود ها بر آنان نثار مي شد

.

تيم حاجي فيروز و عمو نوروز با اشعار شاد  بهاراني   خود  شادي را به دلها و اميد را به قلبها  آوردند. آنها دست زنان و پايكوبان مي خواندند

ارباب خودم بايد بدوني

امسال شده سال سرنگوني

آخوند كم بشه  بگين انشالله

آزادي  مي ياد بگين  انشالله...

حضور بالاي شخصيتهاي  سياسي  آلماني  در اين برنامه بسيار قابل توجه بود. همه شخصيتهاي آلماني فرهنگ بالاي ايران زمين  را تحسين  به مردم ايران و مقاومت سرفرازشان درود فر ستاده و آرزوي سالي پر از موفقيت براي مردم ايران كردند.

ابعاد و زيبايي اين جشن،  چشم بسياري از دوستان آلماني را خيره كرده بود و  بسيار تحسين مي كردند.