فيلم دي ولت از آكسيون عليه اسيد پاشي عليه زنان بي دفاع ايراني و اعدام وحشيانه ريحانه جباري

جنگ ملايان در ايران عليه زنان

 

http://www.welt.de/politik/ausland/article133675041/Irans-Mullahs-fuehren-Krieg-gegen-die-Frauen.html

سايت دي ولت اون لاين


 

ولت ام زون تاگ

آبند بلات

ياهو

او ان اس

دي نخريشتن

اخبار اقتصادي سوئيس

تلويزيون فرانسه اورنج

ماي ويدئو

يوتوب

فورس هايمر سايتونگ

و چند صد رسانه ديگر آلماني و سوئيس و اطريشي

جنگ ملايان در ايران عليه زنان

زمان 1.5 دقيقه

صحنه: شعار اعدام ريحانه جباري محكوم است

گوينده: عكسها از مراسم سوگواري  براي ريحانه جباري حكايت مي كنند . 100 نفر ايراني در تبعيد در كنار دروازه براندنبورگ عليه اعدام اين زن 26 ساله اعتراض مي كنند.

صحنه  : طناب اعدام و نوشته رويش: مجاهدين: اعدام و سنگسار  را متوقف كنيد. ريحانه روز شنبه بخاطر قتل اعدام شده است. او در مقابل قصد تجاوز به عنف  توسط يك مامور سابق وزارت اطلاعات از خود دفاع كرده  و   اين نفر بعدا در اثر جراحات وارده  مرده است.

به عقيده كساني از تظاهر كنندگان اين يك مورد فقطانبوده است

مصاحبه  با محمد مشيري نويسنده: اين موارديست كه  طي 35 سال اخير  توسط  فناتيكها عليه زنان به اجرا درامده است. وقتي رژيم خودش مي رود تحت فشار با اين وسيله واكنش نشان مي دهد. با اعدام و شكنجه. اولين دشمنان رژيم در ايران زنان هستند.

گوينده: خشونت عليه زنان در ايران يك مشكل بزرگ است.تجاوز  و شكنجه و حمله با اسيد يك واقعيت قساوتبار در داخل كشور است و يك حل مشكل( راه حل) در چشم انداز نيست. حقوق زنان در كشورهاي اسلامي بشدت محدود شده است. تظاهر كنندگان از دولت آلمان مي خواهند كه  اين جنابات را محكوم كند و رابطه اقتصادي با ايران را قطع نمايد.

صحنه: صحنه  سنكسار  و  اعتراض  و  شعار  اي بدتر از داعشي . اسيد به زن مي پاشي

 زير نويس  فيلم : خشم و  سوگواري در رابطه با مرگ  ريحانه جباري. در برلين نيز با يك  تجمع در دروازه براندنبورگ  در روز شنبه 100 ايراني در تبهيد عليه اعدام اين زن 26 سااله  اعتراض مي كنند

منبع: تلويزيون  زوم اين 

template Joomla