رومان-سايه ها و روشنها

معرفي  آثار هنري

 

داستان هولناك يك پناهنده ايراني در آلمان

خواندن اين داستان را به همه هموطنان توصيه مي كنم

م.مشيري

 

2008, Köln


ISBN: 978-3-940281-26-5

 

 

template Joomla