ترجمه مقاله م.مشيري - ايران زبان مرگ

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

ترجمه مقاله

ايران: زبان مرگ

دقيقا 100 انسان در ايران در طي چند هفته اخير  اعدام شدند.  رژيم مجدد دارد با اعمالش حرف مي زند.  تنها در روز 13 نوامبر  45 انسان  اعدام شدند. در 8 ماه اخير  تعداد اعدامها به 440  افزايش يافته است. در هفته گذشته  دو زنداني سياسي تا مرگ شكنجه شدند. ستار بهشتي 35 ساله و جميل سوئدي 45 ساله. بهشتي يك وبلاگ نويس بود و  سويدي در استان اهواز جزو اقليتهاي قومي بود.

 

اين يك رفتار وحشت آفرين ملاها مي باشد: هر چقدر آنها ترسشان  از اوضاع بيشتر شود، حقوق بشر را بيشتر نقض مي كنند.

دنياي آخوندها فقط   دو رنگ درش وجود دارد. سياه و سفيد.  هيچ رنگ ديگري امكان وجود داشتن ندارد و اين معيار براي طبقه بندي  مخالفين خود نيز هست.  با خامنه يي  ديكتاتور مذهبي  يا عليه او.  نتيجه در ميان اجتماع ايران: ديگر هيچ قشر متوسطي وجود ندارد. 98% فقير و 2% بسيار غني.

آما ترس ملاها از چيست؟  آنها در مقابل يك شرايط استثنايي   و تعين كننده قرار گرفته اند

1-  باد  بر خلاف آنها   و متحد استراتژيكيشان اسد  مي وزد.به اين صورت ملاها خودشان هم دچار عدم تعادل  شده اند.  بدون اسد  دينا براي ملاها  بسيار كوچك خواهد شد

2-  مهمترين مخالفين آنها  سازمان مجاهدين  از همه ليستهاي سياه  خط خورده اند.  آنها  حال خود را  به عنوان تنها آلترناتيو  مشروع معرفي مي كنند.  با رهبر آنها خانم رجوي،  مثل يك رئيس جمهور در كشور استوني   رفتار مي شود. اين ملاها را بيشتر عصبي مي كند.

3-  تحريمها رژيم را بصورت ساعت مره مورد هدف قرار داده اند. ارز ايران بشدت افت كرده. يك دلارقيمتش حالا بيش از 4 برابر چند ماه گذشته شده. با يك سقوط  كامل اقتصادي در 5 تا 7 ماه آينده  حساب مي شود.

4-  جناح بنيادگرايان  مذهبي  ناسيوناليست  احمدي نژاد هر چه بيشتر در اين ماههاي اخير   از خامنه يي دور شده. و اين در حالي است كه انتخابات رياست جمهوري در 7 ماه آينده صورت خواهد گرفت. خامنه يي  نسبت به نتايج  اين بسيار نامطمئن است  و در پي تحولات محتمل  امكان اينكه دستگاه سركوبي رژيم  ضربه  غير قابل علاج دريافت كند بسيار زياد است

5-  جناح رفسنجايي نيز يك جبهه باز كرده است. پسر و دختر او هماكنون در زندان بسر مي برند

6-  خطرات ادامه برنامه اتمي  بسيار زياد است.  با اينكه هر كس مي داند كه  ملاها اگر شرايط برايشان خطرناك شود  و آنها خطر را  بطور جدي احساس كنند، براي هرگونه توافقي حاضر هستند.   اما تا آن موقع امكان هر تحولي عليه شان هست

بوسيله موج جديد اعدامها  ملاها مي خواهند مردم را قبل از انتخابات بترسانند. به اين صورت در روزهاي  انسانهاي بيشتري جان خواهند داد

template Joomla