يك روز براي حقوق بشر در سرماي 6 درجه زير صفر

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

   يك روز براي حقوق بشر در سرماي 6 درجه زير صفر

رهگذران تعجب مي كردند كه چرا اين انسانها در چنين سرمايي تظاهرات مي كنند. هوا سرد بود اما آدمها سرحال و فعال بودند. آنها از سازمان ملل مي خواستند كه رژيمهاي بشار اسد در سوريه و رژيم ملاهاي ايران را بخاطر نقض شديد حقوق بشر در شوراي امنيت سازمان ملل محكوم نمايند و آنها را بدليل سركوبي كه در ايران و سوريه مي كنند به دادگاه بين المللي در لاهه  بكشانند. بايد سريعا اقدامي صورت پذيرد چرا كه تنها در ايران 1100 نفر در انتظار اجراي حكم مرگشان هستند.

 

ملاها تنها در عرض چند هفته بيش از 100 نفر را در ايران اعدام كردند. سازمانهاي بين المللي و فعالين حقوق بشر  از سنگسار شدند مجدد 4 زن در ايران خبر مي دهند. دو زنداني سياسي  بلوگر، ستار بهشتي 35 ساله  و يك كارگر 45 ساله جميل سوئدي تا سرحد  مرگ شكنجه شدند.

رژيم آخوندي كه غرق در بحرانهاي  دروني و بيروني  است و تحريمهاي بين المللي هر روز فشار بيشتري بر آن وارد مي سازد  جهت مقابله با اين تنشنها  و بحرانها به تنها راه شناخته شده اش يعني اعدام  و ايجاد جو ترس و وحشت دست زده است تا  با تاثيرات تحولات جهاني و منطقه بر مردم ايران كه تماما بر ضد حاكميت رژيم  است،  مقابله كند

اوضاع سوريه و روند تحولات آن نيز بعنوان يك پايه اصلي قدرت ملاها در منطقه خاور نزديك  بشدت بضررشان است و مقاومت خلق قهرمان سوريه مي رود رژيم جنايتكار بشار اسد  را براي هميشه سرنگون سازد.  رژيم ملاها براي به تاخير  انداختن سقوط بشار اسد به هر جنايتي   و نقض حقوق بشر دست زده است .

در مقابل دروازه براندنبورگ صحنه هايي از سنگسار و اعدام  به نمايش درآمده بود. دو نفر از زندانيان سابق سياسي در ايران از دورن سياهچالهاي رژيم ملاها گزارش مي دهند. چيزهايي كه اين دو مرد تعريف كردند واقعا وحشتناك بود و از طرفي ديگر بسيار تاسف آور كه چرا از گزارش چنين جناياتي در ايران در مطبوعات آلماني خبري نيست. دژخيمان شكنجه گر  سالهاي زيادي اين دو مرد را آزار قرار داده اند.  يكي از آنها 17 سال در زندانهاي رژيم ملاها بسر برده بود. او مي گويد در بسياري موارد زماني كه بدنش  از فرط شكنجه سراسر خونين بوده، او را به زندانيان جوان نشان مي دادند كه  آنها را در هم شكنند و از آنها  براي اعمالي كه خودشان  به آنها نسبت مي دادند و سراسر واهي بودند، اقرار بگيرند. او از يك مادر بهمراه فرزند خردسالش ياد  مي كند. اين زن در مقابل فرزندش ساعتها مورد شكنجه قرار مي گرفت. او سعي مي كرد فرزند دلبندش را بدست خود بكشد تا ديگر از زجر ديدن شكنجه مادر در مقابل چشمانش راحتش كند. اين مادر فقط يك هوادار ساده سازمان مجاهدين خلق ايران بود.

اين آكسيون توسط دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان ترتيب داده شده بود كه در آن اعضايي هم از اپوزسيون سوريه شركت داشتند. يك مرد از اپوزسيون سوريه به من گفت كه اپوزسيون سوريه و ايران دشمنان و علايق  مشتركي دارند. دشمن هر دو رژيم ملاها در ايران و رژيم بشار اسد در سوريه مي باشند.

م.مشيري(رهنورد)

template Joomla