ميلاد خجسته حضرت عيسي مسيح مبارك باد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

ميلاد عيسي مسيح، آن خجسته مولود،  آنكه روح القدس بود و پيامش رهايي و آزادي بود. آنكه راه را نشان مي داد  و نفس را بر راه مي نشاند و انسان را از قيود بنده ساز رها مي  ساخت.

اين روز خجسته را به همه هموطنان مسيحي  و رهروانش تبريك مي گويم

م.مشيري

template Joomla