تيتر: ملاها از دولت عراق خواهان فشار آوردن بيشتر بر اپوزسيون ايران مي شوند

امتیاز کاربران
ضعیفعالی  

تيتر: ملاها از  دولت عراق خواهان فشار آوردن بيشتر بر اپوزسيون ايران مي شوند

م.مشيري(رهنورد

ترجمه از متن آلماني

ملاها از دولت عراق خواهان فشار بيشتر  بر اپوزسيون ايران هستند.  سال 2012  يك سال استثنايي  براي ملاها بود.  زمان بطور قطعي عليه  قدرت آنها  در ايران و در منطقه پيش مي رود. شرايط سوريه  بعنوان اصلي‌ترين  متحد  ملاها  وضعيت را برايشان بسيار دشوار ساخته است. روي سرنگوني  بشار اسد ديكتاتور تا پايان ماه مارس 2013 حساب مي شود.  به اين صورت حزب الله نيز  از دست خواهد رفت.  و  از مدت 2 هفته است كه در عراق  نيز  عليه ديگر متحد ملاها يعني  نوري ال مالكي  تظاهراتهاي بزرگي در جريان است

.

بحرانهاي داخلي  جناحهاي  رژيم  و دعواهاي  بين  احمدي نژاد و خامنه يي  و هوادارانشان  رژيم را بسيار شكنده كرده است.  و اين در حالي  الست كه در ماه ژوئن  2013  در ايران انتخابات  رياست جمهوري  مي‌باشد.  در چنين شرايطي است كه ملاها  دوست دارند كه سازمان اپوزسيون خود در عر اق را بيشتر نابود شده و اعضايش را مرده ببيند.  فشار بر روي انسانها مستمر افزايش مي يابد. هفته گذشته يكي از ساكنان در كمپ ليبرتي  فوت كرد. او از اقدامات درماني توسط نيروهاي عراقي محروم شده بود. بهروز رحيميان  بواقع كشته شد.

 بعد از آمدن باران در كمپ ليبرتي  در روز 25 دسامبر اين كمپ را آب و فاضلاب فرا گرفت. منابع ذخيره فاضلاب پر شدند و در اثر آن درياچه هايي در كمپ ايجاد شد. آب جمع شده در كمپ  آلوده است  و تهديد مريض شدن افراد  در كمپ هست. روز بعد از باران ساكنان با امكانات كمي كه داشتند سعي كردند با تعدادي پمپ و چند تانكر  فاضلاب را به خارج كمپ هدايت كنند ولي سربازان عراقي در ساعت 9 از اينكار جلوگيري كردند. آنها مجددا در روز بعد يعني روز 27 دسامبر نيز از اينكار جلوگيري كردند . از كساني كه هدايت اين كار را بعهده داشت شخصي بنام حيدر ماشي  مي باشد. او يك افسر دستگاه جاسوسي در عراق است كه در قتل عامهاي  ساكنان كمپ اشرف مشاركت داشته است.  ساكنان ناظران يونامي و كميسيارياي عالي پناهندگي را مستمر از اين كار مطلع كردند. ولي آنها اساسا هيچ عكس العملي نشان ندادند. با وجود اينكه باران قطع شده بود ولي ساكنان تا زانو در آب سرد فرو مي رفتند. بخصوص در منطقه سكونت زنان اين وضعيت مراتب بدتر بود.زنان  امكان ترك بنگالهاي خود را نداشتند. وضعيت بد بنگالها و هوا و آب سرد باعث مريضي بسياري از سكنه شد.

به اين صورت همه آزاديخواهان بايد براي حفظ اين دارايي انساني  مردم ايران دست به دست هم بدهند و اين فراخواني است انساني و انقلابي.

م.مشيري( رهنورد)

29 دسامبر 2012

template Joomla