جنايت عليه بشريت در كمپ اشرف

درود بر شهداي راه آزادي

مالكي جنايتكار بدستور خامنه‌يي قاتل مردم ايران  باز هم مرتكب جنايتي هولناك شد. ساكنان بي‌دفاع اشرف  با خمپاره و شليك مستقيم مورد حمله قرار گرفتند.  در اين عمل جنايتكارانه  52  تن از بهترين انقلابيون عصر حاضر و آگاهترين فرزندان مردم ايران به شهادت رسيدند. به اين صورت خونشان را به مشعل آزادي خلق  هديه كردند. مشعلي كه سوختش خون مبارزان راه آزاديست تا بر شب تار  و تاريك اين ميهن در بند روشنايي  و اميد ببخشد. هر كدام از اين شهدا زندگينامه بسيار تكان ودهند از گذشت و فداكاري در راه خدا و خلق دارند. آنها بجز عشق آزادي  در سر نداشتند. بسياري از آنها از بهترين دانشگاههاي  آمريكا و اروپا و ايران با مدرك بسيار بالا فارق التحصيل شده بودند ولي براي آزادي ايران در بند از همه خواسته هاي فرديشان گذشتند و با خون خود بر سند درستي  و انتخاب راهي كه آمده بودند مهر نهايي زدند

.

بسياري از اين شهدا  قبل از شهادتشان  دستگير شده بودند و با دست بسته از پشت به شهادت رسيدند و اين خلاف همه قوانين بين المللي و از مصاديق جنايت عليه بشريت بشمار مي رود. اين قبيل اعمال شنيع جز از مزدوران آخوندي ساخته نيست. اين همه شقاوت  فقط و  فقط در مرام آخوندها و مزدورانشان است و بس.

درود بر آنان  و به عزم استوارشان براي  تحقق آزادي

template Joomla